Sedan starten 1993 har hundratals produktioner passerat Ballerina Audio. Här är några exempel.

Ballerina Audio

– 25 år –

1993–2018

Ballerina Audio AB 

Strömpilsplatsen 14 

907 43 Umeå 

Sweden

info@ballerina.nu 

070-518 69 33  

www.facebook.com/ballerinaaudio